Vikarbureau bliver den bedste løsning for alle selskaber

Finder jeres firma et vikarbureau, får I gavn af en masse fordele. En oplagt mulighed for virksomheder af en hvilken som helst størrelse er et professionelt vikarbureau tit. At bemandingen hele tiden er optimal uden at skulle bruge ressourcer på ansættelser og fyringer ud fra jeres behov, kan I ikke mindst uden større besvær sikre. Det betyder, at jeres firma kan regulere bemanding, som det passer ift. overgange med mange arbejdsopgaver samt mindre travlt. En fleksibel samarbejdsmulighed, fx ifm. perioder med personalets ferie, barsler, midlertidige spidsbelastninger mm., er samarbejdet med et vikarbureau af den årsag.

En masse af virksomhedens ressourcer på nyansættelser samt fyringer af medarbejdere, anvendte jeg samt min afdeling i de første par år i virksomheden, med jobbet som HR-medarbejder i en mindre virksomhed inden for magasinbranchen. En tidligere medstuderende, som tillige er HR-chef i et firma i mediebranchen, fortalte om hendes omfattende samarbejde med et professionelt vikarbureau, ved en konference. Hvor mange fordele hendes firma reelt havde fået på grund af deres samarbejde med dette vikarbureau, overraskede mig i begyndelsen. Desforuden kom det bag på mig, alle de forskellige opgaver det i realiteten er muligt at benytte et vikarbureau til. Lige siden har vores firma grundlagt et yderst fordelagtigt samarbejde med dette vikarbureau. Leveret dygtige vikarer havende evner, som passede sublimt til vores specifikke job uden nogen nævneværdig ventetid, har de frem for alt, mange gange, hvor vores firma har haft stort behov for ekstra assistance i en enkelt dag eller evt. i flere måneder. At størstedelen af de udsendte vikarer har været tilmeldt vikarbureauet gennem længere tid, er tit fordelene med dette.

Hvilke kandidater, der kan give os en optimal vikariering, får vores vikarbureau som følge deraf det rette grundlag for at vide. Alle de praktiske opgaver som blandt andet løn, registrering og indbetaling af pension samt feriepenge mm., ordner vores vikarbureau oveni, i denne type vikarordning, mens vores firma kun skal af med et fastsat beløb i timen til vores vikarbureau. Blot ifm. vikarordningen, anvendte firmaet dette vikarbureau i starten. Nogle af de andre tidskrævende personaleopgaver, var det oveni muligt for os at give til vores vikarbureau ved kortere ansættelser plus ved fastansættelse af medarbejdere, i det øjeblik mig samt mine kollegaer i HR fik en bedre fornemmelse af, hvad vikarbureauets konsulenter kunnefik et bedre overblik over vikarbureauets kompetencer.

At vores vikarbureau har kunnet aflæse kravene i virksomheden & de forskellige kandidater usandsynligt godt, indikerer erfaringerne indtil nu. At formulere en perfekt jobbeskrivelse og personprofil ud fra det aktuelle behov, samt bagefter formidle vores kontakt til de absolut bedste aspiranter og gennemføre relevante tests af de potentielle nye medarbejdere for vores virksomhed, har vikarbureauets konsulenter derfor haft muligheden for. Desuden har vi været glade for det banebrydende Try & Hire koncept, med hvilket vores virksomhed efterfølgende et vikariat på tre måneder kan ansætte medarbejderen fast uden at få flere bekostninger til vores vikarbureau.